O PROPULSIONU

Propulsion je komunikacijska organizacija specijalizovana za inovativne društveno angažovane kampanje i projekte koji se bave širokim spektrom tema, od kritičkog mišljenja i rešavanja problema, preko medijske i digitalne pismenosti, do sprečavanja radikalizujućih narativa, kao i podsticanjem razvoja drugih ključnih komunikacionih veština potrebnih za snalaženje u svetu koji se neprestano menja.

Propulsion traži:

saradnicu ili saradnika za naš kreativni tim!

 

Tražimo

studentkinju ili studenta
završne godine Fakulteta dramskih umetnosti

da
 • – radi na kreiranju sadržaja i kratkih priloga za različite kanale socijalnih mreža koji podrazumevaju brzo reagovanje na aktuelne medijske teme uz podršku i saradnju našeg kreativnog tima koji čine skup profesionalaca raznih profila (copywriter, montažer, community manager, content creator, content manager);
 • – pomaže, predlaže i prikuplja istraživački materijal iz relevatnih medija (televizija, web portali, novinski članci, intervjui, zvanična PR i druga saopštenja, arhiv) neophodnih za kreiranje narativa koji se plasiraju na Propulsion online kanalima komunikacije;
 • – aktivno prati dešavanja u srpskim medijima i predlaže moguće teme i aktuelnosti koje su povezane sa našim programom “Nova pismenost”;
  predlaže relevatne sagovornike, influensere, eksperte u dogovoru sa kreativnim timom, čije izjave i mišljenja koristimo u kreiranju brzih reakcija, kao i vrši koordinaciju i organizaciju uzimanja izjava od istih;
  radi na terenu i
 • – izveštava urednika, kao i aktivno učestvuje u redakcijskim kolegijumima.
Ako
 • – te zanima komplikovani medijski prostor u Srbiji;
 • – umeš da reaguješ u trenutku i da prepoznaješ teme koje mogu brzo postati žiža javnosti;
 • – si dobro organizovana i osoba koja drži sve u “malom prstu”;
 • – zanima te kreiranje inovativnih medijskih formata;
 • – voliš da radiš u dinamičnom okruženju;
 • – znalački koristiš alate za rad (Google Workspace, Dropbox, Freedcamp, itd.);
 • – razumeš “jezik” novih generacija;
 • – pratiš trendove na socijalnim mrežama;
 • – imaš odličnu procenu vremena potrebnog za obavljanja zadataka;
 • – uspostavljaš dnevne prioritete u radu;
 • – poštuješ zadate rokove;
 • – voliš timski rad;
 • – jasno artikulišeš i komuniciraš svoje ideje i predloge i
 • – multitaskuješ s visokim nivoom lične inicijative i fleksibilnosti,
prijavi se i postani deo našeg dinamičnog tima!
Rok za prijave

Prijave se zatvaraju 24. februara u 23:59.

 

 

O PROPULSIONU

Fondacija Propulsion Fond je komunikacijska organizacija specijalizovana za inovativne društveno angažovane kampanje i projekte koje se bave širokim spektrom tema, od kritičkog mišljenja i rešavanja problema, preko medijske i digitalne pismenosti, do sprečavanja radikalizujućih narativa, kao i drugih ključnih komunikacionih veština potrebnih za snalaženje u svetu koji se neprestano menja.

Propulsion traži:

Usluge revizije godišnjeg poslovanja fondacije


sertifikovanog pravnog lica za pružanje usluga revizije 

 

OPIS USLUGE

Fondacija Propulsion Fond je po kategorizaciji mikro preduzeće i u sistemu je PDV-a.

Propulsion traži usluge revizorske kuće za reviziju godišnjeg poslovanja od 01.01 do 31.12.2020 godine, koje su propisane i usaglašene sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži:

 • – analizu poslovnih procedura,
 • – implementaciju poslovnih procedura i kontrole u organizaciji,
 • – efekat poslovnih procedura i kontrola na efikasnost sistema internih kontrola i
 • – reviziju godišnjeg finansijskog izveštaje fondacija.
KVALIFIKACIJE
 • – imate minimum 3 godine radnog iskustva u struci,
 • – imate iskustva revizije fondacija.
PONUDA

Ponuda treba da se sastoji od sledećih elemenata:

 • – portfolio,
 • – metodologija rada i
 • – finansijska ponuda.
KRITERIJUMI ZA ODABIR

Kriterijumi za odabir ponude:

 • – godine iskustva,
 • – portfolio,
 • – metodologija rada i
 • – odnos cene i kvalitete ponude.
PITANJA I ODGOVORI

Pitanja možete postaviti do ponoći 10.01.2021. godine, putem emaila: finansije@propulsion.one.

Odgovore na pitanja, možete očekivati do kraja radnog dana 12.01.2021.

SLANJE PONUDE

Ponude slati putem emaila na: finansije@propulsion.one.

Konkurs traje do ponoći 17.01.2021. godine.

 • – Nepotpune prijave neće biti uzimane u obzir.
 • – Odabrani ponuđači koji budu ušli u uži krug biće kontaktirani.
POČETAK UGOVORA

Predviđeni početak ugovora od 01.02.2021. godine.

 

 

O PROPULSIONU

Fondacija Propulsion Fond je komunikacijska organizacija specijalizovana za inovativne društveno angažovane kampanje i projekte koje se bave širokim spektrom tema, od kritičkog mišljenja i rešavanja problema, preko medijske i digitalne pismenosti, do sprečavanja radikalizujućih narativa, kao i drugih ključnih komunikacionih veština potrebnih za snalaženje u svetu koji se neprestano menja.

Propulsion traži:

Press Clipping agenciju


za pružanje usluga praćenja vidljivosti programa Nova pismenost koju sprovodi Fondacija Propulsion Fond

 

OPIS USLUGE

Propulsion traži usluge press clipping agencije za monitoring medijske vidljivosti, monitoring vidljivosti na društvenim mrežama i analize medijske vidljivosti programa “Nova pismenosti” od 01.09.2020. retroaktivno, pa nadalje:

 • – monitoring medijske vidljivosti: do 10 ključnih reči, bazirane na dnevnim izveštajima,
 • – monitoring vidljivosti na društvenim mrežama: do 10 ključnih reči, bazirane na mesečnim izvještajima i
 • – analiza medijske vidljivosti, po pojedinačnom zahtevu Propulsiona mesečno i/ili kvartalno.
KVALIFIKACIJE
 • – imate minimum 3 godine radnog iskustva u struci.
PONUDA

Ponuda treba da se sastoji od sledećih elemenata:

 • – portfolio,
 • – metodologija rada i
 • – finansijska ponuda.
KRITERIJUMI ZA ODABIR

Kriterijumi za odabir ponude:

 • – godine iskustva,
 • – portfolio,
 • – metodologija rada i
 • – odnos cene i kvalitete ponude.
PITANJA I ODGOVORI

Pitanja možete postaviti do ponoći 10.01.2021. godine, putem emaila: finansije@propulsion.one.

Odgovore na pitanja, možete očekivati do kraja radnog dana 12.01.2021.

SLANJE PONUDE

Ponude slati putem emaila na: finansije@propulsion.one.

Konkurs traje do ponoći 17.01.2021. godine.

 • – Nepotpune prijave neće biti uzimane u obzir.
 • – Odabrani ponuđači koji budu ušli u uži krug biće kontaktirani.
POČETAK UGOVORA

Predviđeni početak ugovora od 01.02.2021. godine, sa trajanjem do 30.06.2021, sa mogućnošću produženja.

 

 

 

ABOUT PROPULSION

Propulsion is a full-service communication organization specializing in social impact campaigns and projects.

Founded in 2011 in Belgrade and Sarajevo, today we are the leading supplier of social impact communications in the Adria region and wider. We work with brands, developmental actors and governments on transformative campaigns worth more than 1 million dollars a year. We boost critical thinking, problem-solving, digital and media literacy, preventing radicalization and other crucial communication skills and programs in an ever-shifting world.

Propulsion strongly believes that communications have the power to change the world. That is why we design impact.

More about our work and impact is available also here:
propulsion.onefb.com/propulsion.one and instagram.com/propulsion.one.

Propulsion announces a new internship opportunity:

Program Intern (Paid Position)

 

Propulsion is expanding the team!

We are looking for recent graduates and graduate students interested in gaining first-hand experience working on Propulsion’s programs and projects.

The selected candidate will be assisting the Program Director and Program Officers in managing a complex set of activities.

CANDIDATE DESCRIPTION
 • – You are a current university student (or recent graduate) of social and political sciences, media, communication, or similar fields;
 • – You have a desire to learn about and develop key skills in the field of program management, media, and digital literacy, and communications;
 • – You have strong analytical, written, and verbal communication skills;
 • – You are a team player and problem solver;
 • – You are able to critically think, plan, and execute multiple tasks simultaneously in an organized way;
 • – You are technology savvy; ability to think outside the box and come up with innovative and creative solutions;
 • – You have advanced drafting, editing, and presentation skills;
 • – You are proficient in using G-Suite (particularly Google Sheet);
 • – You are fluent in Serbian and English.
RESPONSABILITIES AND CONDITIONS
 • – Three months internship with flexible part-time (20) hours a week remotely and/or at Propulsion offices in Belgrade;
 • – Assisting Program Manager and Program Officer in implementing program activities;
 • – Collecting inputs and data from stakeholders and program sub-contractors, analyzing data, and reporting on program implementation and campaigns outcome and output indicators;
 • – Under the supervision of Art Director and Content Manager, maintain outreach through social media platforms;
 • – Assisting in the organization of program events and other activities as per program annual work plan;
 • – Perform other tasks as assigned.
WHAT DO WE OFFER?
 • – An opportunity for development and learning;
  Intern remuneration;
 • – Attractive and stimulant working environment;
 • – The purpose of internships is not to lead to further employment with Propulsion but to complement an intern’s studies.
HOW TO APPLY?
 • – Send your CV and a motivation letter (in PDF format) through the form:

The deadline for submitting applications is February 15 at 23:59.

Incomplete applications (without a CV and a letter of motivation) will not be considered. Only shortlisted candidates will be contacted.

 

Propulsion is LOOKING for a qualified web developer for the provision of web programming services. The web developer will provide web development services for active Propulsion’s programs and make sure that web portals under Propulsion’s administration are fully functional and maintained.

Propulsion is a communication organization specializing in innovative socially engaged campaigns and projects that address a wide range of topics, from critical thinking and problem solving, through media and digital literacy, to preventing radicalizing narratives, as well as other key communication skills needed to navigate the world which is constantly changing.

The Propulsion business model practices modern digital solutions and ideas. We seek the services of a web developer who utilizes modern digital solutions in web programming, follows the prescribed standards for website optimization and instructions of the Propulsion program and creative team.

Expected specific assignment
 • – Back- and Front-end web development with a focus on clarity, functionality, ease of use, the possibility of later expansion, modification, and optimization;
 • – Design and development of web architecture and web components, plug-ins, and adds-on optimization;
 • – Conceptualization and development of new features, visual identity, and website layout/user interface by using standard HTML/CSS practices;
 • – Implement SEO optimization in accordance with the engine’s prescribed standards.
Qualifications
 • – Three or more years of experience in web development – a portfolio of projects;
 • – Extensive knowledge of HTML5 i CSS3;
 • – Familiarity with at least one of the following programming languages: PHP, ASP.NET, Javascript;
 • – Willingness to implement ideas and projects in a short period of time.

The deadline for submitting applications is December 8 at 23:59.

Incomplete applications (without a CV and portfolio) will not be considered.

Only shortlisted candidates will be contacted.

 

 

Propulsion TRAŽI agenciju (sertifikovano pravno lice) za pružanje računovodstvenih usluga u Beogradu za rad sa našim finansijsko-administrativnim timom!

Fondacija Propulsion Fond je komunikacijska organizacija specijalizovana za inovativne društveno angažovane kampanje i projekte koje se bave širokim spektrom tema, od kritičkog mišljenja i rešavanja problema, preko medijske i digitalne pismenosti, do sprečavanja radikalizujućih narativa, kao i drugih ključnih komunikacionih veština potrebnih za snalaženje u svetu koji se neprestano menja.

Fondacija Propulsion Fond je po kategorizaciji mikro preduzeće i u sistemu je PDV-a.

Propulsion u svom poslovanju praktikuje savremena digitalna rešenja, i traži usluge računovodstvene agencije i/ili ovlašćenog računovođe koji prati savremena digitalna rešenja za bezpapirno poslovanje, propisane i usaglašene sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži:

 • – Prikupljanje i knjiženje poslovne dokumentacije na mesečnom nivou uz direktni rad u prostorijama Propulsiona sa timom Finansijsko-administrativnog sektora minimalno jednom sedmično,
 • – Vođenje poslovnih knjiga,
 • – Knjiženje i provera usklađenosti dokumentacije, dnevnih transakcija u skladu sa računovodstvenim principima i propisima Zakona o deviznom poslovanju, međunarodnih računovodstvenih i finansijskih standarda i u skladu sa MRS/MSFI,
 • – Usaglašavanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa (izvodi iz banaka, primljene i izdate fakture i svi ostali relevantni izveštaji),
 • – Savetovanje i kontrola poslovne dokumentacije,
 • – Obrada knjigovodstvene dokumentacije i priprema finansijskih izveštaja,
 • – Vođenje registra osnovnih sredstava, evidencija finansijskog knjigovodstva i mesečno usaglašavanje glavne knjige sa registrom,
 • – Ažuriranje i vođenje kadrovske evidencije, obračun zarada, naknade zarada i podnošenje poreskih prijava za redovne poreze i doprinose zaposlenih,
 • – Postavljanje softvera za komercijalno poslovanje na kompjuteru korisnika kao izdvojene radne stanice, sa obukom (što omogućava elektronski prenos podataka),
 • – Obračun i evidencija PDV-a i ostalih poreskih obaveza
 • – Preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva,
 • – Zastupanje pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 • – Druge finansijske poslove: obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.,
 • – Izrada specijalnih bilansa,
 • – Izrada biznis planova,
 • – Poresko, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savetovanje,
 • – Elektronsko računovodstvo.
Kvalifikacije
 • – Imate minimum 3 godine radnog iskustva u struci,
 • – Znalački koristite digitalne alate za rad i digitalne računovodstvene programe.
Popunite sledeći formular i pošaljite nam prijavu:

Konkurs traje do ponoći 12.02.2021. godine.

Nepotpune prijave neće biti uzimane u obzir.

Odabrani koji budu ušli u uži krug biće kontaktirani.

 

 

 

ABOUT PROPULSION

PROPULSION is a full-service organization specializing in innovative social impact communications. We are the leading supplier of social impact campaigns and projects in the Adria region and wider.

FIELDS OF EXPERTISE

Propulsion occupies a unique market niche between the core business of its partners, their social impact, PR, communications and marketing. For nearly 70 partners a year, our team produces dozens of well-rounded and creative, digital, design, print, PR, lobby, community and video campaigns that reach up to hundreds of thousands of people.

We strongly believe that communication has the power to better the societies of the region on a daily basis.That’s why we design impact.

More about our work and impact is available also here:
propulsion.onefb.com/propulsion.one and instagram.com/propulsion.one.

Propulsion announces a new vacancy for the position:

Content Creator

 

Propulsion is expanding the team!
We are looking for an experienced Content Creator to join us from July 2020.

 

CANDIDATE DESCRIPTION
 • – Creates content, messages and copyrighted texts for the needs of Propulsion; offline and online campaigns, social media, websites, presentations, audio and video content etc;
 • – Works on elaborating the needs of traditional and digital campaigns, and updates content to support various media channels;
 • – Continuously researches current trends and their development, as well as audience views on various program topics;
 • – Creates content with enthusiasm and flexibility, respecting Propulsion standards as well as the needs of different clients and projects;
 • – Produces large amounts of creative work, with special attention to details and understanding of different audiences;
 • – Provides clear, concise instructions on the content and style of campaigns using a variety of tools;
 • – Proofreads and edits documents related to integrated day-to-day business;
 • – Ensures editorial accuracy and consistency of content, spelling, grammar, punctuation, clarity, and style;
 • – Creates, maintains and updates the internal editorial style (pays attention when choosing words, trademarks, legal publications, etc.);
 • – Closely cooperates and supports the team whenever necessary in terms of attending meetings and creating minutes, as well as providing creative elaborations of ideas and projects;
 • – Respects the style of Propulsion, and text preferences should be consistent with the Propulsion profile and factually accurate;
 • – When necessary, teaches associates and team members in the field of expertise;
 • – Establishes daily priorities, monitors individual work schedules and maintains a balance between the desire for perfection and set deadlines;
 • – Consistently advocates for the delivery of high quality and flawless work;
 • – Collaborates on a daily basis with various team members;
 • – Implements several projects simultaneously, with special attention to priorities and deadlines.
DESIRED COMPETENCIES
 • – Minimum of 3 years of work experience in creating content, copyrighted texts and messages;
 • – Excellent knowledge of Bosnian/Croatian/Serbian and active knowledge and use of English (written and oral);
 • – Excellent knowledge of the Western Balkans region, EU politics, and civil society;
 • – A strong and precise communicator who is able to clearly articulate suggestions and ideas in written and oral form;
 • – High level of initiative and flexibility to work on multiple projects simultaneously with a focus on priorities, regardless of the amount of pressure;
 • – Reads and understands challenging project documentation and assignments;
 • – Organizational skills, communication, professionalism, and reliability;
 • – Ability to work in a team;
 • – Knowledge of social research methods;
 • – Expressed analytical skills;
 • – Computer skills – use of MS Office tools;
 • – Expressed discretion and skill in managing confidential information and issues;
 • – Diplomatically oriented in interaction with colleagues and the public.
HOW TO APPLY?
 • – Send your CV and a motivation letter (in PDF format) through the following form:

The deadline for submitting applications is July 1 at 23:59 hours.

Incomplete applications (without a CV and a letter of motivation) will not be considered. Shortlisted candidates will be invited for an interview on July 3.

 

 

 

ABOUT PROPULSION

PROPULSION is a full-service organization specializing in innovative social impact communications. We are the leading supplier of social impact campaigns and projects in the Adria region and wider.

FIELDS OF EXPERTISE

Propulsion occupies a unique market niche between the core business of its partners, their social impact, PR, communications, and marketing. For nearly 70 partners a year, our team produces dozens of well-rounded and creative, digital, design, print, PR, lobby, community and video campaigns that reach up to hundreds of thousands of people.

We strongly believe that communication has the power to better the societies of the region on a daily basis.That’s why we design impact.

More about our work and impact is available also here:
propulsion.onefb.com/propulsion.one and instagram.com/propulsion.one.

Propulsion announces a new vacancy for the position:

Financial and Administrative Manager

 

Propulsion is expanding the team!
We are looking for an experienced Financial and Administrative Manager to join us from July 2020.

The selected candidate will be responsible for the financial and administrative management of the USAID Media Initiatives and Partnerships Support (MIPS) program. The objective of this 3 million dollar, 4-year program is to increase the skills of Serbian citizens to navigate a complex information landscape and effectively participate in modern economic, social, and political life.

 

CANDIDATE DESCRIPTION
 • – You have at least three years of work experience in program management, including selecting and leading implementing teams, program administration, budget planning and execution, engagement and coordination with different stakeholders (government, corporate sector, donor community etc.);
 • – You have at least three years of experience in finance and administration, and coordination of different programs, national and international;
 • – You have experience working as a financial and administrative manager on at least one complex long-run development program, preferably with USAID;
 • – You are familiar with the standards and regulations regarding the financial performance of non-profit organizations;
 • – You have good computer skills, particularly using G Suite environment;
 • – You are fluent in Serbian and English;
 • – You guarantee the discretion and skill of managing confidential information issues. 
JOB DESCRIPTION AND CONDITIONS
 • – Full time, 40 hours a week at the Propulsion offices in Belgrade;
 • – Working in a team and communicating daily with the Finance and Administration Director and the Finance and Administration Assistant;
 • – Organizing and archiving financial program documentation in accordance with legal regulations, Propulsion’s rules and donor requirements;
 • – Participating in the preparation and compilation of documentation necessary for the administrative and financial implementation of the program (petty cash, procurement, records of working hours, travel, absences and similar);
 • – Communicating with financial institutions (commercial banks, competent tax administration, post office and PIO and ZO);
 • – Ensuring that Propulsion’s financial legal and regulatory obligations are met;
 • – Developing all financial statements required to monitor program results, in accordance with the rules and formats provided by the donor;
 • – Compiling reports and plans on a monthly basis;
 • – Performing financial monitoring and evaluation of the third parties, partners or grant recipients involved in program activities;
 • – Participating in the calculation and control of material duties of employees, in cooperation with the Finance and Administration Director;
 • – Maintaining high standards of financial and administrative integrity and accountability, including compliance with legal obligations and regulations. 
DESIRED COMPETENCIES
 • – Advanced management skills;
 • – Advanced computer literacy skills;
 • – Good interpersonal skills;
 • – Financial management skills;
 • – Personal motivation and interest in the development programs.
WHAT DO WE OFFER?
 • – Fixed-term contract;
 • – Competitive remuneration;
 • – Attractive working environment.
HOW TO APPLY?
 • – Send your CV, a motivation letter and a recommendation letter (in PDF format) through the following form:

The deadline for submitting applications is July 2 at 23:59 hours.

Incomplete applications (without a CV and a letter of motivation) will not be considered. Shortlisted candidates will be invited for an interview on July 3.