31December2020

Usluge revizije godišnjeg poslovanja fondacije

 

 

O PROPULSIONU

Fondacija Propulsion Fond je komunikacijska organizacija specijalizovana za inovativne društveno angažovane kampanje i projekte koje se bave širokim spektrom tema, od kritičkog mišljenja i rešavanja problema, preko medijske i digitalne pismenosti, do sprečavanja radikalizujućih narativa, kao i drugih ključnih komunikacionih veština potrebnih za snalaženje u svetu koji se neprestano menja.

Propulsion traži:

Usluge revizije godišnjeg poslovanja fondacije


sertifikovanog pravnog lica za pružanje usluga revizije 

 

OPIS USLUGE

Fondacija Propulsion Fond je po kategorizaciji mikro preduzeće i u sistemu je PDV-a.

Propulsion traži usluge revizorske kuće za reviziju godišnjeg poslovanja od 01.01 do 31.12.2020 godine, koje su propisane i usaglašene sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži:

 • – analizu poslovnih procedura,
 • – implementaciju poslovnih procedura i kontrole u organizaciji,
 • – efekat poslovnih procedura i kontrola na efikasnost sistema internih kontrola i
 • – reviziju godišnjeg finansijskog izveštaje fondacija.
KVALIFIKACIJE
 • – imate minimum 3 godine radnog iskustva u struci,
 • – imate iskustva revizije fondacija.
PONUDA

Ponuda treba da se sastoji od sledećih elemenata:

 • – portfolio,
 • – metodologija rada i
 • – finansijska ponuda.
KRITERIJUMI ZA ODABIR

Kriterijumi za odabir ponude:

 • – godine iskustva,
 • – portfolio,
 • – metodologija rada i
 • – odnos cene i kvalitete ponude.
PITANJA I ODGOVORI

Pitanja možete postaviti do ponoći 10.01.2021. godine, putem emaila: finansije@propulsion.one.

Odgovore na pitanja, možete očekivati do kraja radnog dana 12.01.2021.

SLANJE PONUDE

Ponude slati putem emaila na: finansije@propulsion.one.

Konkurs traje do ponoći 17.01.2021. godine.

 • – Nepotpune prijave neće biti uzimane u obzir.
 • – Odabrani ponuđači koji budu ušli u uži krug biće kontaktirani.
POČETAK UGOVORA

Predviđeni početak ugovora od 01.02.2021. godine.