31December2020

Press Clipping usluge

 

 

O PROPULSIONU

Fondacija Propulsion Fond je komunikacijska organizacija specijalizovana za inovativne društveno angažovane kampanje i projekte koje se bave širokim spektrom tema, od kritičkog mišljenja i rešavanja problema, preko medijske i digitalne pismenosti, do sprečavanja radikalizujućih narativa, kao i drugih ključnih komunikacionih veština potrebnih za snalaženje u svetu koji se neprestano menja.

Propulsion traži:

Press Clipping agenciju


za pružanje usluga praćenja vidljivosti programa Nova pismenost koju sprovodi Fondacija Propulsion Fond

 

OPIS USLUGE

Propulsion traži usluge press clipping agencije za monitoring medijske vidljivosti, monitoring vidljivosti na društvenim mrežama i analize medijske vidljivosti programa “Nova pismenosti” od 01.09.2020. retroaktivno, pa nadalje:

 • – monitoring medijske vidljivosti: do 10 ključnih reči, bazirane na dnevnim izveštajima,
 • – monitoring vidljivosti na društvenim mrežama: do 10 ključnih reči, bazirane na mesečnim izvještajima i
 • – analiza medijske vidljivosti, po pojedinačnom zahtevu Propulsiona mesečno i/ili kvartalno.
KVALIFIKACIJE
 • – imate minimum 3 godine radnog iskustva u struci.
PONUDA

Ponuda treba da se sastoji od sledećih elemenata:

 • – portfolio,
 • – metodologija rada i
 • – finansijska ponuda.
KRITERIJUMI ZA ODABIR

Kriterijumi za odabir ponude:

 • – godine iskustva,
 • – portfolio,
 • – metodologija rada i
 • – odnos cene i kvalitete ponude.
PITANJA I ODGOVORI

Pitanja možete postaviti do ponoći 10.01.2021. godine, putem emaila: finansije@propulsion.one.

Odgovore na pitanja, možete očekivati do kraja radnog dana 12.01.2021.

SLANJE PONUDE

Ponude slati putem emaila na: finansije@propulsion.one.

Konkurs traje do ponoći 17.01.2021. godine.

 • – Nepotpune prijave neće biti uzimane u obzir.
 • – Odabrani ponuđači koji budu ušli u uži krug biće kontaktirani.
POČETAK UGOVORA

Predviđeni početak ugovora od 01.02.2021. godine, sa trajanjem do 30.06.2021, sa mogućnošću produženja.