OPREMA S QR KODOM KOJI STE SKENIRALI U VLASNIŠTVU JE ORGANIZACIJE PROPULSION!

Ako je u pitanju elektronički uređaj, on neće raditi bez permisija Propulsiona. Za svaki izgubljeni i vraćeni komad inventara, mi ćemo osigurati odgovarajuću novčanu naknadu.

Molimo vas da kontaktirate Propulsion na jedan od navedenih načina, kako bismo bili u mogućnosti preuzeti opremu.

Hvala vam!

 

 

 

 

THE PIECE OF EQUIPMENT WITH THE QR CODE YOU SCANNED BELONGS TO PROPULSION!

No electronic device will operate without Propulsion’s remote authorization. We will provide appropriate financial compensation for each returned piece of lost inventory.

Please contact Propulsion through one of the following methods so that we may arrange to retrieve the equipment.

Thank you!

 

 

 

 

VYBAVENIE S QR KÓDOM, KTORÝ STE NASKENOVALI, PATRÍ ORGANIZÁCII PROPULSION!

Žiadne elektronické zariadenie nebude fungovať bez povolenia organizácie. Poskytneme vhodnú finančnú kompenzáciu za každý vrátený kus strateného inventára.

Prosím, kontaktujte Propulsion jedným z nasledujúcich spôsobov, aby sme mohli dohodnúť prevzatie zariadenia.

Ďakujeme vám!

 

 

 

 

INVENTORNA LISTA / INVENTORY LIST / ZOZNAM INVENTÁRA