Propulsion TRAŽI agenciju (sertifikovano pravno lice) za pružanje računovodstvenih usluga u Beogradu za rad sa našim finansijsko-administrativnim timom!

Fondacija Propulsion Fond je komunikacijska organizacija specijalizovana za inovativne društveno angažovane kampanje i projekte koje se bave širokim spektrom tema, od kritičkog mišljenja i rešavanja problema, preko medijske i digitalne pismenosti, do sprečavanja radikalizujućih narativa, kao i drugih ključnih komunikacionih veština potrebnih za snalaženje u svetu koji se neprestano menja.

Fondacija Propulsion Fond je po kategorizaciji mikro preduzeće i u sistemu je PDV-a.

Propulsion u svom poslovanju praktikuje savremena digitalna rešenja, i traži usluge računovodstvene agencije i/ili ovlašćenog računovođe koji prati savremena digitalna rešenja za bezpapirno poslovanje, propisane i usaglašene sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ostalim relevantnim propisima i sadrži:

 • – Prikupljanje i knjiženje poslovne dokumentacije na mesečnom nivou uz direktni rad u prostorijama Propulsiona sa timom Finansijsko-administrativnog sektora minimalno jednom sedmično,
 • – Vođenje poslovnih knjiga,
 • – Knjiženje i provera usklađenosti dokumentacije, dnevnih transakcija u skladu sa računovodstvenim principima i propisima Zakona o deviznom poslovanju, međunarodnih računovodstvenih i finansijskih standarda i u skladu sa MRS/MSFI,
 • – Usaglašavanje mesečnih, kvartalnih i godišnjih bilansa (izvodi iz banaka, primljene i izdate fakture i svi ostali relevantni izveštaji),
 • – Savetovanje i kontrola poslovne dokumentacije,
 • – Obrada knjigovodstvene dokumentacije i priprema finansijskih izveštaja,
 • – Vođenje registra osnovnih sredstava, evidencija finansijskog knjigovodstva i mesečno usaglašavanje glavne knjige sa registrom,
 • – Ažuriranje i vođenje kadrovske evidencije, obračun zarada, naknade zarada i podnošenje poreskih prijava za redovne poreze i doprinose zaposlenih,
 • – Postavljanje softvera za komercijalno poslovanje na kompjuteru korisnika kao izdvojene radne stanice, sa obukom (što omogućava elektronski prenos podataka),
 • – Obračun i evidencija PDV-a i ostalih poreskih obaveza
 • – Preuzimanje, dostava, čuvanje, arhiviranje i zaštita dokumentacije i podataka iz knjigovodstva,
 • – Zastupanje pred državnim organima za poslove finansijske kontrole sa punom odgovornošću za računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 • – Druge finansijske poslove: obračun kamata, IOS, izrada odluka i pravilnika o popisu, kvartalno finansijsko izveštavanje i sl.,
 • – Izrada specijalnih bilansa,
 • – Izrada biznis planova,
 • – Poresko, pravno, računovodstveno, poslovno i finansijsko savetovanje,
 • – Elektronsko računovodstvo.
Kvalifikacije
 • – Imate minimum 3 godine radnog iskustva u struci,
 • – Znalački koristite digitalne alate za rad i digitalne računovodstvene programe.
Popunite sledeći formular i pošaljite nam prijavu:

Konkurs traje do ponoći 12.02.2021. godine.

Nepotpune prijave neće biti uzimane u obzir.

Odabrani koji budu ušli u uži krug biće kontaktirani.

Propulsion TRAŽI grafičkog dizajnera ili dizajnerku u Beogradu za naš dizajn i multimedia tim!

Propulsion je komunikacijska organizacija specijalizovana za inovativne društveno angažovane kampanje i projekte koje se bave širokim spektrom tema, od kritičkog mišljenja i rešavanja problema, preko medijske i digitalne pismenosti, do sprečavanja radikalizujućih narativa, kao i drugih ključnih komunikacionih veština potrebnih za snalaženje u svetu koji se neprestano menja.

Propulsion traži:

grafičkog dizajnera ili dizajnerku

da:

 • radi na razvoju vizuelnog identiteta projekata, kampanja i brendova; 
 • osmišljava i razvija vizuelne ideje, koncepte i dizajn za potrebe različitih online i offline kanala komunikacije (web stranice, social media postovi, billbordi, promotivni materijali, memorandumi, prezentacije, itd.) u saradnji sa kreativnim timom;
 • osmišljava i razvija vizuelne ideje, koncepte i dizajn za potrebe video produkcije (animacije, social media video klipovi, TV spotovi, itd.) u saradnji sa kreativnim timom;
 • osmišljava i razvija vizuelne ideje, koncepte i dizajn za potrebe tenderske dokumentacije u saradnji sa kreativnim timom,
 • radi na prelomu tenderske dokumentacije i
 • izveštava art direktora.

 

Ako:

 • imaš minimum 2 godine radnog iskustva i zanimljiv portfolio; 
 • znalački koristiš alate za rad (Adobe Creative Suite, Google Workspace, Dropbox, Freedcamp, itd.);
 • razumeš „jezik” projektnih i kampanjskih zadataka;
 • imaš odličnu procenu vremena potrebnog za obavljanja zadataka;
 • uspostavljaš dnevne prioritete u radu i pratiš indvidualni raspored posla;
 • poštuješ zadate rokove;
 • voliš timski rad;
 • jasno artikulišeš i komuniciraš svoje ideje i predloge;
 • vešto identifikuješ i prevazilaziš izazove u radu; 
 • multitaskuješ s visokim nivoom lične inicijative i fleksibilnosti; 
 • održavaš konzistentan umetnički stil tokom sprovođenja projekata i kampanja; 
 • diskretno upravljaš poverljivim informacijama; 
 • pratiš trendove u dizajnu; 
 • koristiš engleski jezik na naprednom nivou i 
 • kontinuirano razvijaš lične i profesionalne veštine, 

popuni sledeći formular i pošalji nam prijavu:

Konkurs traje do ponoći 20.11.2020. godine.

Nepotpune prijave neće biti uzimane u obzir.

Samo kandidati i kandidatkinje koji budu ušli u uži krug biće kontaktirani.